Inlägg

Riksrevisionen suddar ut Riksbankens brottsliga handlingar

Bild
Riksrevisionen kritiserar Riksbanken för värdepappersköpen under pandemin men skyddar samtidigt Riksbanken genom att påstå att konsekvenserna "var en oväntad utveckling". Det fanns inget oväntat i det som skedde, det blev som det var planerat.   I princip var Riksbankens värdepappers köp en bail out (enligt "kick the can down the road"-principen). Hade inte Riksbanken köpt upp bostadsobligationerna hade de bara kunnat bli sålda om räntan på dem varit hög - om ens då. Skulle räntorna stiga skulle bostadsbubblan ploppa och då skulle bankerna hamna i pottan. Genom att Riksbanken satte sin inlåningsränta bara 0,25% lägre än styrräntan kunde bankerna stoppa in de pengar de fått att Riksbanken för köpen av värdepappren och mjölka Riksbanken genom inlåningsräntan. Riksbanken skulle ha satt inlåningsräntan till noll men Riksbanken ville bli utsugen av bankerna för att förstärka bankernas likviditet. Bankerna mjölkar fortfarande Riksbanken fastän Riksbanken kunnat sänka inl

Få fattar vad BRICS världsvaluta går ut på

Bild
Det sprids mycket skräck om den världsvaluta som BRICS-länderna vill införa. Den framställs ofta som ett medel för att skapa en global central diktatur och att länders suveränitet skulle upphöra. Jag tror inte många förstår att den variant av Keynes Bancor som BRICS vill införa faktiskt har den direkt motsatta avsikten - dvs den syftar till att återinföra länders finansiella suveränitet genom att den skulle skydda enskilda länders valutor från den finansiella utsugning som världsvalutan dollar (men även euron) står för idag. Tänkte försöka förklara detta. Enklast att förstå hur BRICS tänkt sig världsvalutan är kanske att exemplifiera med hur Eurons föregångare Ecun fungerade. Ecun kunde bara användas mellan centralbankerna i EU för att balansera ländernas handel. Du kunde mao inte använda Ecun om du handlade i en mataffär då Ecun bara existerade på de europeiska centralbankerna. I Frankrike kunde du bara använda Franc, i Tyskland bara D-mark osv. BRICS vill också införa ett system där

Tidningen ETC möjliggör fascismens framväxt i Sverige

Bild
Skrev en kommentar på på ETC:s FB-sida angående en artikel om det fascistiska partiet Afd i Tyskland:   Det sjuka är att vänstern genom sin devota hållning till USA-imperialismen driver folk i armarna på dessa fascister. Afd hade bara runt 2% rösterna innan regeringskoalitionen beslöt sig för att Tyskland skulle begå ekonomiskt självmord på husse USA:s befallning. Nu är Adf uppe i 21% enligt väljarundersökningar. Tyskland håller på att avindustrialiseras och mycket av industrin håller på att flyttas till USA. Och skälet till det är att Afd faktiskt ifrågasätter t.ex sprängningen av Nordstream 2 som skulle säkra tysk energiförsörjning. Afd refererar till världens mest välrenommerade journalist Seymour Hershs uppgifter om att USA var bakom sprängningen för att göra Europa beroende av USA:s LNG-gas - som är upp till 10 gånger dyrare än den ryska gasen, vilket gör att tysk industri inte längre kan konkurrera utan tvingas flytta. I Sverige är vänstern (förutom då Kommunistiska Partiet) knä

Vänsterpartiet möjliggör fascismens framväxt i Sverige

D e sk vänsterpartierna i Europa möjliggör införandet av fascism genom deras tystnad om västs imperialism. Detta då det nästintill bara är högerpartier som är på randen till fascistiska som tar upp västs imperialism. T.ex Vänsterpartiet i Sverige stöder istället USA:s imperialism genom partiets totala tystnad om dess geopolitiska roll i världen. Sökte igenom Vänsterpartiets hemsida och det finns bara två träffar om man söker på "USA:s imperialism". Den ena är från 2011 och den andra är från 2022. I PDF:en "Konsten att bygga ett parti" från 2022 står det förvisso: "Att ordna en seminariedag kring en viktig fråga kan vara ett sätt att öka kunskapen på orten och bland medlemmarna om exempelvis USA:s imperialism" Men det är den enda gången ordet imperialism överhuvudtaget nämns, annars är det tyst som i graven från V:s sida. Inte en ansats någonstans på V:s hemsida där det geopolitiska spelet som USA driver med sin imperialism diskuteras eller tas upp. Kolla

Finns det en sund nationalism?

Bild
 Afrika försöker länder frigöra sig från den franska kapitalistiska imperialismen (som bara är en förklädd fransk kolonialism). När de finansiella tvångströjorna inte längre fungerar måste kolonierna kvarhållas genom militär makt. Nato är försvarare av det multinationella kapitalet. T.ex Ukrainas bördiga jord säljs nu ut till Blackrock osv samtidigt som vi inbillas tro att Ukraina strider för sin nationella självständighet. Finns det en sund nationalism baserad på demokratisk socialism som är rentvättad från den fascism som dagens kapitalistiska imperialism står för? Vad kan den i så fall bestå av? Hur skiljer den sig från i så fall från den fascism som Mussolini definierade som sammansmältningen mellan stat och storföretag? Kan nedan vara en grund för en socialistisk demokratisk nationalism rentvättad från de fascistiska elementen i ordet nationalism?   -------------- Boken som beskriver hur bank och penningsystemet rent mekaniskt fungerar kan beställas här: Crash course i hur pennin

Banksystemet tjänar på att döda miljön, småföretag och hållbara lokala självförsörjande samhällen

Bild
  Olika betalmedel har olika lång räckvidd. Använder du kontanter har de en kort räckvidd. Det blir svårt att betala någon med kontanter om personen i fråga lever flera mil bort. Kontanter fungerar därför bara på korta avstånd i närmiljön. För att betala någon som befinner sig långt bort måste du använda bankernas kontosystem. Det finns därför ett incitament för banksystemet att se till att avstånden mellan produktion och konsumtion hålls på så långt avstånd från varandra som möjligt och helst går genom så många mellanled som möjligt. Att få in så många människor som möjligt i städerna så att de inte kan försörja sig ligger därför i bankernas intresse. Att döda landsbygden och små samhällen med hög självförsörjningsgrad främjar användningen av bankernas krediter framför användningen av kontanter. I ett lokalt samhälle med hög självförsörjningsgrad skulle invånarna i högre grad använda kontanter när de betalar varandra och bankerna skulle inte kunna suga ut mervärdet från det lokala sam

Västs övervakning genom det sociala kreditsystemet är troligen mycket värre än den i Kina

Bild
  Intressant video om det påstådda centralstyrda sociala kreditsystemet i Kina som påstås förtrycka befolkningen. Det finns inget sådant centralt system enligt Business Insider .  I videon jämförs de kreditsystem som även finns i väst med de som finns i Kina. För i både väst och Kina finns  t.ex bedömningar om folks "kreditvärdighet" för att sätta sig i påhittad skuld till bankerna.  Försäkringsbolags kontroll över t.ex hur dålig bilförare du är ett annat exempel; etc. En form av kontroll genom kreditsystemet som inte tas upp i videon är hur löntagare i västs kontrolleras.  FED:s fd ordförande Allan Greenspan har uttryckligen sagt att meningen med att skuldsätta allt och alla genom bankerna har varit för att trycka ned löneanspråken för löntagare. Greenspan kallade metoden för "Traumatized Worker Syndrome". Detta kontrollsystem genom påhittade skulder/krediter går ut på att löntagare bara ska vara en löneutbetalning från att hamna på gatan; dvs det är ett kreditsys