Inlägg

Ska bankerna få ljuga om att de kan låna ut kronor till kundkonton?

Jag fattar faktiskt inte varför det är nästintill omöjligt att få någon att diskutera i termen centralbankspengar, dvs kronor. Alla ska klumpa ihop både skulder på kronor och kronor i begreppet "pengar" för att slippa termen kronor. Just den hopblandningen är vad bankerna är ute efter - de vill få folk att tro att bankens skulder (till kontoinnehavare) ÄR kronor.
Varför ska bankerna tillåtas blanda ihop begreppen så att folk inte kan särskilja bankens skulder på kronor (till kontokunderna) från de riktiga kronorna? Eller för att konkretisera frågeställningen: 1) ska banken, såsom idag, få ljuga genom att den skriver på ditt saldo att du har 5000 kronor på ditt konto? eller 2) ska det stå på ditt saldo som det är - att banken är skyldig dig 5000 kronor? Vidare: 1) Ska banken, såsom idag, tillåtas få ljuga om att den lånar ut kronor till ett kundkonto? eller 2) Ska banken tvingas säga som det är - att banken hittar på sin egen skuld på kronor som den "lånar ut" till kun…

Bostadsbubblan ska blåsas upp med marknadshyror vilket leder till ekonomiskt självmord för landet

Bild
Sverige är ett av världens mest privatskuldsatta länder där fastighetsskulder utgör den absolut största delen. Bankerna hittar på dessa krediter/skulder vid ett fastighetsköp och hetsar fastighetsköpare mot varandra - den som sätter sig i djupast påhittad skuld till banken får hyra bostaden av banken. Så i verkligheten finns ingen bostadsmarknad - det är skuldslavsauktioner som bankerna håller. Det finns inte ens en köpare - den boende får hyra bostaden av banken på liknande sätt som den livegne bonden under medeltiden fick arrendera mark av feodalherren. Kreditavregleringen 1985 var kanske inte det första steget in i en nyfeodal ordning där bankerna är kungarna - men det var kanske det största steget.Den absolut största delen av penningmängden består av "pengar" (egentligen krediter) som bankerna häktat i skuldslavar med på ovan sätt. Flödet av bankernas krediter (dvs skulder) har drivit in samhället i ett kortsiktigt konsumtionssamhälle samtidigt som den producerande delen…

När ekronor, dvs digitala kontanter, införs ska bankerna slängas ut ur betalsystemet!

-----------
Boken som beskriver hur bank och penningsystemet rent mekaniskt fungerar kan beställas här:
Crash course i hur penning och banksystemet fungerar
-------------Jag börjar med att påpeka att nedan är ironi.
Bankerna och Riksbanken brukar påpeka att bankerna behövs för att betalningssystemet ska fungera effektivt. Möjligtvis kan det finnas en brist i att det finns för lite konkurrens mellan bankerna och att betalsystemet skulle bli billigare och mer effektivt om det fanns fler banker som konkurrerade mot varandra på betalmarknaden. Jag håller fullständigt med (här kommer ironin)! Men det finns ett betalningssätt som fortfarande inte är konkurrensutsatt! Det är när vi betalar varandra med kontanter.
Jag betalar dig med en hundralapp direkt i handen. Inte en enda bank emellan dig och mig som underlättar transaktionen! Att vi kan använda Riksbankens statliga monopol på skapandet av sedlar och mynt när vi betalar varandra är givetvis inte optimalt. Därför måste vi se till att vi kan f…

Vi har en korruptokrati - inte en demokrati! Ett lösningsförslag?

Bild
-----------
Boken som beskriver hur bank och penningsystemet rent mekaniskt fungerar kan beställas här:
Crash course i hur penning och banksystemet fungerar
-------------
Den representativa demokratin har mer och mer blivit en korruptokrati där politiker mellanlandar i sina karriärer innan de blir köpta av lobbyister. Reinfeldt, Anders Borg, Göran person, Åsbrink, Sundström etc etc har bokstavligen gett bort våra pengar till bankerna så att dessa kan skapa förfalskade penningsubstitut i form av alltmer skulder/krediter som tynger ned samhället. Efter politisk karriär blev dessa kleptokrater förklädda till politiker anställda av de banker de tjänat hela tiden.Facebook, Amazon, Google och andra IT-jättar köper på liknande sätt karriärskåta korruptiker som sitter i Riksdagen som även de får en hög anställning som betalning efter politisk karriär.

Korruptionen kring byggandet av Karolinska sjukhuset är ett annat exempel på att korruptionen även sker på regional nivå.
Den form av "demokrat…

Vet marknaden priset på allt men värdet på intet?

Bild
-----------
Boken som beskriver hur bank och penningsystemet rent mekaniskt fungerar kan beställas här:
Crash course i hur penning och banksystemet fungerar
-------------
I dagens nyliberala värld sätts värdet efter vilket pris man kan få ut för varan eller tjänsten. Allt har ett pris sägs det ju. Men det är ju inte så som vi värderar våra relationer med varandra. Om jag hjälper en vän med att flytta skulle han tycka jag är en skit om jag krävde betalt för det. Samma sak om jag lånar min väns borrmaskin - jag skulle fråga en bättre vän om jag var tvungen att betala för det. Om din polare lånade ut pengar till ockerränta skulle er vänskap troligen upphöra. Om din partner krävde pengar varje gång ni älskade skulle du säkerligen inte värdesätta det beteendet vidare högt. osv.Ett pris behöver mao inte alls reflektera värdet - ett pris kan t.o.m förstöra värdet i det de flesta värnar mest - vänskap och medmänsklighet. Ändå är det priset som ekonomer lär sig vara måttstocken på allt värde. Eko…

Grunden för "vår" demokrati är skuldslaveri åt bankerna

-----------
Boken som beskriver hur bank och penningsystemet rent mekaniskt fungerar kan beställas här:
Crash course i hur penning och banksystemet fungerar
-------------
Troligen kommer det bli höjda skatter som följd av Corona. Varför finns det inte en enda diskussion i media kring att staten och kommunerna sätter sig i helt påhittad skuld till bankerna? Varför finns det inte en enda diskussion om att Riksbanken skulle kunna likviditetsförsörja staten och kommunerna istället för att försörja bankerna? Varför diskuteras inte det perversa i att Maastricht och Lissabonavtalet som förbjuder Riksbanken från att finansiera statens och kommunernas utgifter? Varför diskuteras inte det faktum att staten och kommunerna istället måste sätta sig i påhittad skuld till bankerna? Varför diskuteras aldrig denna parasitism i media eller av "våra" politiker när det blir tal om höjda skatter? Kanske beror tystnaden på att skuldslaveri åt banksystemet är grunden för den sk d…

Fack och arbetsgivare borde diskutera hur man kan stoppa den finasiella parasitismen - inte LAS.

SvT skriver:
Kommunal svänger – vill förhandla om las
Kommunal viker sig och vill diskutera förändringar i anställningstryggheten i LAS när arbetsköpare och fack istället borde diskutera finansiell parasitism.
Riksbanken säkerställer tryggheten för ett parasitärt finansiellt system genom likviditetsförsörjning. Men bankernas trygghetssystem får aldrig diskuteras. Att försvara arbetsfria inkomster (börsen, banker etc) är viktigare för Riksbanken än att skydda de som jobbar och matar parasiterna. Kan det gå annat än åt helvete med ekonomin när parasiter skyddas och ohämmat får frossa på vad den reella ekonomin producerar? Om företag vill sänka sina kostnader borde de i första hand försöka stoppa den finansiella parasitismen och inte angripa anställningstryggheten. Några förslag som företagare och anställda kan samarbeta kring för att säkerställa företagens konkurrenskraft: 1) Kräva avskrivande av alla skulder som bankerna hittat på 2) Kräva att Riksbanken likviditetsförsörjer den reella ekono…