Inlägg

Det absurda i att betala skulder med bankernas skulder

I ett skuldbaserat betalsystem, såsom det vi har, betalas skulder med skulder. För att det ska finnas skulder för att betala skulderna måste bankerna hitta på skulder. Om skulder betalas så dödas skulderna och det blir brist på skulder som kan betala skulderna. Så om de som är satta i mycket skuld blir skuldfria blir det mao brist på skulder och det blir svårare för folk att få tag i skulder för att betala sina skulder. Därför måste bankerna sätta än fler i påhittad skuld så att det finns mer skulder som kan betala skulderna.
Är det inte ganska uppenbart att ovan bygger på absurd logik? Ska inte ett betalsystem gå ut på att betala, dvs döda skulder? Varför ska vi acceptera bankernas betalsystem när bankernas affärsmodell bygger på att maximera mängden skulder? Varför ska de få ha hand om betalsystemet när deras mål är det motsatta - att sätta så många som möjlgt i så stor skuld som möjligt? Är det inte ganska uppenbart att det som behövs är skuldfria pengar som dödar skulder och att ba…

Bankkrasch på gång och en förklaring till vad som menas med "likviditet"

Bild
En bankkrasch tycks vara på gång då bankerna lider brist på "cash". Tänkte försöka göra ett tappert försök att förklara den sk bristen på "likviditet"

Man kan krångla till det än mer än vad jag drar igenom nedan genom att dra in "likviditeten" i statsobligationer etc men det är mest ord på samma sak - hur låsta en skuld är. Bankerna vill ju göra allt så obegripligt som möjligt så de försöker få in så många begrepp som möjligt för samma sak.
Tänk på ordet "liquid" på engelska, dvs vätska på svenska. Tänk på vatten i rinnande form och i fast form, dvs is.  Beroende på hur kallt det är kan den frusna isen omvandlas till rinnande vatten. Är det riktigt kallt krävs det mycket till för att isen ska bli rinnande vatten. Är det nära nollgradigt omvandlas isen lätt till rinnande vatten.
Tänk dig att Nisse och Per är skyldiga dig pengar. Nisse vet du är pålitlig och kommer betala skulden när du kräver av honom att betala den. Per är en strulig fan och de…

Jag tror inte att Positiva Pengars reformförslag kommer fungera

Jag var på ett av Positiva Pengars föredrag där Lars Alaeus berättade om deras reformförslag.
Positiva Pengar menar väl med sitt förslag men det finns vissa antaganden i det som troligen inte håller.
Grundtanken i PP:s förslag är att gradvis se till att bankernas skulder ersätts av statliga skuldfria pengar utgivna av Riksbanken. Den omvandling skulle ta runt 30 år (eller t.o.m 100 år) varvid bankernas balansräkningar och de pyramidspel som bankerna byggt upp därkring sakta smygpunkteras. Genom denna smygpunka av bankernas balansräkningar  är tanken att ”bostadsmarknaden” och börsen inte ska krascha utan sakta pysa ihop och en finanskris undvikas – kraschen skulle mjuklanda under den 30 års period som reformen skulle ta.
Häri ligger ett antagande om att spekulerande i pyramidspel, såsom börsen och ”bostadsmarknaden” enbart drivs av att bankerna hittar på alltmer skulder som används som betalmedel (eller för att uttrycka sig som PP – att penningmängden ökar och går in i pyrami…

Medmänskligt skapat värde ska vara grunden för utvärderingen av ett arbete - inte vinsten

Bild
Medmänskligt skapat värde ska vara grunden för utvärderingen av ett arbete men i dagens nyliberala ego-ekonomi bedöms värdet på ekonomisk aktivitet efter den egennyttiga vinst som individen kan suga ut från andra människor.
I takt med att robotiseringen ökar måste t.ex New Public Managements psykopatiska mätmani inom offentlig verksamhet ersättas med en tilltrobaserad modell då mänskliga värden och behov inte går att hacka sönder i Tayloristiska mätbara smådelar på ett löpande band . Vinstbegreppets andel av BNP måste ersättas eller åtminstone kompletteras med vilket mänskligt värde som verksamheten skapar. Offentlig verksamhet skapar mänskliga värden vilket inte Taylorismens mät och vinstfixering alltid gör (man kan t.om hävda att Taylorismens löpande band-tänkande dödar mänsklig värdighet). I takt med att robotiseringen ökar produktiviteten bör Taylorismen mekanisering av mänskliga värden i delmoment självdö - inte öka som den gjort med nyliberalernas New Public Mana…

Statsskulden ska bedömas efter statens tillgångar - inte efter BNP.

Bild
För företag är det balansräkningen som ger en vägledning om företagets finansiella situation. Balansräkningen är uppdelad i vilka skulder och tillgångar ett företag har.

En bank hittar på sina egna skulder och "lånar ut" dessa till kundkonton. Banken balanser detta genom att köpa en försäkring (promissory note) av "låntagaren" (som mao egentligen är långivare då banken köper försäkringen på kredit) och lägger denna försäkring på sin tillgångssida.

När banken gör ovan trolleritrick har banken inte bidragit med någonting alls i form av varor och tjänster till BNP. Tvärtom suger banken genom den påhittade skulden ut det "låntagaren" skapar i form av varor och tjänster. Banker tillför mao inget till BNP - de suger bara ut värden som andra skapar . Den finansiella sektorns verksamhet  borde mao dras av från BNP, precis såsom ekonomiprofessor Richard Werner påpekar i nedan video.

Ändå räknas bankernas trollerier in i BNP-måttet. För ett land med en extremt sto…

Banklögns-lexikon

Nästintill allt som bankerna påstår är direkta lögner så jag tänkte skriva ett banklögns-lexikon. Jag lägger till vartefter

Politiker, Riksbanken etc måste låtsas som om dessa lögner är sanna för att inte "riskera" den "finansiella stabiliteten". 

A Avista
Avista avser kundkonton där kontokunden kan kräva att banken ska betala sin skuld omgående (t.ex genom bankomaten). Då kontokunden har begränsad rätt att göra "uttag" från t.ex bankomater och då antalet bankkontor blir allt färre kan inte kontokunden kräva att banken omgående ska betala sin skuld genom "uttag". Vid "uttag" av större belopp får man vänta många dagar innan banken betalar sin skuld. Vid bankrusningar stängs bankomaterna eller ytterligare "uttagsbegränsningar" införs. Då bankerna inte kan uppfylla att omgående betala sina skulder till kontokunderna är begreppet avista en lögn.

IInlåning 
Se "låna in"


Insättning
Om du går till banken och gör en "i…

Clearingen - kärnan i bankernas bedrägeri enkelt förklarat

Jag har inte vetat hur jag ska försöka förklara clearingen mellan bankerna som sker inom Riksbankens RIX-system på ett enkelt sätt men tror att jag nedan resonemang är enkelt att förstå.

Säg att du träffar din polare Nisse och ni käkar lunch tillsammans i Stockholm. Ni har med er ett kuvert var med räkningar som ni måste betala. Du lägger ditt kuvert på bordet och Nisse gör likadant. När ni går ifrån restaurangen förväxlar ni kuvert så att du får Nisses kuvert med hans räkningar och Nisse får ditt kuvert med dina räkningar. Du upptäcker förväxlingen när du kommer hem och ringer upp Nisse för att ordnade ett möte så ni kan byta kuvert med varandra. Nisse har dock satt sig på tåget till Kiruna så ni kan inte träffas och byta kuvert innan räkningarna ska betalas. Du och Nisse kommer då överens om att betala varandras skulder och kvitta skillnaden senare. När du betalat Nisses räkningar visar det sig att du betalade 10 500 kr - när Nisse betalat dina räkningar visar det att han betalat 10…