Inlägg

Corona har bevisat idiotin i nyliberalismens globalisering.

Keynes: Ideas, knowledge, art, hospitality, travel—these are the things which should of their nature be international. But let goods be homespun whenever it is reasonably and conveniently possible; and, above all, let finance be primarily national. — JOHN MAYNARD KEYNES Lite intressant i dessa coronatider att det är precis tvärtom i nästan allt. Idéer och kunskap är låsta till multinationella företag genom patent och copyright. Man kan se multinationella företag som slutna entiteter som aggressivt värnar sina gränser från intrång krigandes med andra företag (ungefär som nationalstater krigade med varandra förut). Nationalstaternas gränser har lösts upp medans de multinationella företagen utvidgat sina gränser genom patent, Copyright och avskaffande av regleringar. Det är tragikomiskt att nyliberalismen fått oss att tro att denna begränsning av konkurrens genom inlåsning av tankar och idéer är en följd av en darwinistisk evolution. Mao: en ganska imponerande hjärntvätt at

Henrik Jönssons är inte liberal, han är nyliberal, dvs för nyfeodalism.

Bild
    en intellektuella nivån på den nyliberala clownnen Henrik Jönsson är så extremt låg att jag gick igång och blev tvungen att svara på hans korkade video om årets julkalender. Svarade så här: Jönsson är inte liberal -  han är nyliberal, dvs för nyfeodalism. De klassiska liberalerna, såsom Adam Smith, Stuart Mill, Ricardo etc hade ett mervärdesbegrepp långt före Marx och kunde skilja på produktiv ekonomi och parasitära "yrken" som suger ut den reella ekonomin. De klassiska liberalerna ville bort från det feodala samhället där feodalherren satt på slottet oh pillade naveln medan han sög ut de livegna bönderna. Stuart Mill skrev t.ex att inkomster i sömnen skulle skattas maximalt. Adam Smith skrev en lång lista på yrken som han tyckte levde som parasiter (på Smiths lista finns även clowner nämnda, vilket borde passa in på Jönsson). För de klassiska liberala ekonomerna var en "fri marknad" en marknad befriad från sådan parasitism. För Jönsson är en "fri marknad&q

Riksbankens främsta uppgift är att skapa förvirring - inte förtroende!

Bild
  Centralbankschefers uppgift är att skapa förvirring kring hur bank och penningsystemet fungerar. Ett Kejsarens nya kläder-trick där folk ska tro att de är för dumma i huvudet för att förstå hur det "fungerar" och lämna över förtroendet till Riksbanken att sköta obegripligheterna. För om Riksbankens uppgift var att skapa förtroende för hur systemet fungerar på riktigt så skulle det bli revolution i morgon dag - precis såsom Henry Ford påpekade. Eller som ekonomiprofessor John Kenneth Galbraith uttryckte det: “The study of money, above all other fields in economics, is one in which complexity is used to disguise truth or to evade truth, not to reveal it. " Vilket mao är grundbulten i en centralbankschefs arbetsbeskrivning. Och de är ju duktiga på att snurra till det till abslouta obegripligheter. Kjell Olof Feldt beskriver i boken "Alla dessa dagar" Palmes reaktion när han informerades om den kommande kreditavregleringen: ”Men just som jag började tro

Media, t.ex Aftonbladet, är liksom politikerna, marionetter åt det parasitära finansiella systemet.

Bild
  ----------- Boken som beskriver hur bank och penningsystemet rent mekaniskt fungerar kan beställas här: Crash course i hur penning och banksystemet fungerar ------------- Ekonomiprofessorerna Steve Keen och Michael Hudson diskuterar bank/penningsystemet, fastighets"marknaden" och försäkringsbolagen (den sk FIRE-sektorn av ekonomin) utgående från att dessa delar av ekonomin i huvudsak är parasitära.    Bland annat säger Steve Keen att om alla hade ett konto hos centralbanken (innehållandes ekronor på ett Riksbankskonto i Sverige) skulle centralbanken kunna ge folk och företag pengar istället för att, såsom idag,  mata det finansiella parasitära systemet. Men då enbart bankerna har tillgång till centralbankskonton kan centralbankerna inte göra annat än mata parasiterna och blåsa upp finansielle tillgångar (framför allt börsen samt den sk bostads"marknaden"). Som Steve Keen uttrycker vad centralbankerna sysslar med idag:  -"They are giving food to the parasi

Varför "missar" media att SEB.s penningtvätt bara gynnar USA:s dollarhegemoni?

Bild
  ----------- Boken som beskriver hur bank och penningsystemet rent mekaniskt fungerar kan beställas här: Crash course i hur penning och banksystemet fungerar ------------- Ryska kriminella intressen har uppdagats använda SEB som penningtvättomat. Det har uppdagats av amerikanska myndigheter då dessa transaktioner gått igenom det amerikanska banksystemet (med SEB som någon slags mellanhand). Den ryska staten, och då i synnerhet Putin, anklagas för att vara bakom dessa transaktioner. Men det finns flera minsta sagt motstridiga antaganden i de anklagelserna. Vi börjar med att snabbt sammanfatta frågeställningar kring denna haltande logik för att sedan gå in mer i detalj. 1) Varför skulle ryska staten vilja ha kapitalflykt? 2) Ryssland (och Kina med flera länder) har uttryckligen försökt koppla bort sig från det amerikanska banksystemet och försökt hitta andra vägar än det av USA kontrollerade SWIFT-systemet baserat på dollar. Varför skulle då ryska staten vilja använda dollar när det

Är verkligen bankerna mer pålitliga till att skapa penningmängden än staten?

Bild
  ----------- Boken som beskriver hur bank och penningsystemet rent mekaniskt fungerar kan beställas här: Crash course i hur penning och banksystemet fungerar ------------- Enligt Maastrichtavtalet och Lissabonfördraget får inte Riksbanken skapa centralbankspengar för att finansiera offentliga utgifter. Staten och kommuner måste "låna" bankernas skulder på centralbankspengar (dvs bankens skulder på kronor) som bankerna hittar på vid det likaså påhittade "lånetillfället". Enligt Basel3 behöver en bank inte ha en endaste krona (dvs centralbankspeng) för att hitta på och "låna ut" obegränsat av bankens skulder till ett statligt eller kommunalt konto hos banken. Skälet till att staten tagits ifrån rätten att skapa skuldfria centralbankspengar (kronor i Sverige) påstås vara att det inte går att lita på staten - istället ska vi lita på att bankerna inte missbrukar sin rätt att hitta på skulder från luften. Vi ska lita på samma banker som gång på gång blir er

Varför tar media aldrig upp att hela bank och penningsystemet är ruttet?

Bild
  ----------- Boken som beskriver hur bank och penningsystemet rent mekaniskt fungerar kan beställas här: Crash course i hur penning och banksystemet fungerar ------------- Misstänkt penningtvätt i SEB – på 8,2 miljarder Penningtvätt är bara ett symptom på att hela penning och banksystemet är ruttet. Varför ska banker få hitta på sina egna skulder och "låna ut" dessa till kundkonton och ljuga om att de kan "låna ut" centralbankspengar, dvs kronor, till dessa konton? Varför ska banker få sina skulder inräknade i penningmängden? När du går till bankomaten och plockar ut sedlar betalar banken av på sin skuld till dig och ditt saldo minskar. Det enda som ditt konto kan innehålla är mao en notering på bankens skuld till och inget annat (Bank of England skriver t.ex även detta i sin rapport om hur pengar skapas). Det är därför inte konstigt att bankerna gör allt för att ta bort kontanterna - då slipper de ju betala sina skulder till kontokunderna. Leken med att låtsas