Inlägg

Riksbanken dödar inflationen genom att ta pengar från befolkningen och ge dem till bankerna

Bild
  Ingves: "Vi kommer ta pengar från folk " Vilka är "vi" i Ingves uttalande? Det kan ju inte vara Riksbanken själv som tar pengarna från folk för Riksbanken beräknas vara pank till nyår tack vare att bankerna kan suga ut Riksbanken genom styrräntan. De enda Ingves kan avse med "vi" är bankerna. När Riksbanken höjer räntan för att inflationen ska bromsas får bankerna en ursäkt att höja sina räntor och kan på så sätt suga ut sina skuldslavar så att folk får mindre med pengar. När folk får mindre med pengar minskar efterfrågan och därmed priserna samtidigt som bankerna "tar" (för att använda Ingves ord) pengarna.   Det är intressant att Ingves inte särskiljer på bankerna och Riksbanken när han säger att "Vi kommer ta pengar från folk". När chefen för en statlig myndighet anser sig vara ett "vi" med privata banker så är det ett bevis på hur totalt korrupt penningsystemet är uppbyggt. När en statlig myndighetsperson pratar om &quo

Ränteparadoxen som bevisar att Riksbanken och politikerna är bankernas marionetter

Riksbanken trycker å ena sidan ned räntorna genom att köpa bankernas bostadsobligationer (kallas numer "säkerställda obligationer) samtidigt som Riksbanken höjer styrräntan för att höja räntan. Om Riksbanken gjorde sig av med sin stock av bostadsobligationer på 400 miljarder skulle räntan på dessa gå upp då ingen skulle vilja köpa dem. Det skulle vara ett mycket mer effektivt sätt att höja räntorna om Riksbanken gjorde sig av med sin stock av bostadsobligationerna än att höja styrräntan. Varför väljer Riksbanken då att göra som den gör? Jo, för om Riksbanken gör av sin stock av bostadsobligationer skulle dessa bli nästintill värdelösa och hamna på bankernas balansräkningar varvid bankerna skulle bli illikvida och gå i konkurs. Därför fortsätter Riksbanken trycka ned räntan genom att inneha och köpa fler bostadsobligationer Riksbanken väljer istället att berika bankerna än mer genom att höja styrräntan som har nästintill noll effekt när bankerna är så överlikvida att de inte behö

Elmarknaden är en konstgjord marknad som de marknadsreligiösa skapat för att bevara sin gudstro

Bild
  Vi lever i en marknadsreligiös tid. Likt en gud påstås marknaden känna av allt som sker i ekonomin och fördela resurser maximalt effektivt vid varje tidpunkt - förutom då vid kriser då den osynliga handen inte klarar av någonting alls. Guden marknaden påstås ha fötts under ganska anspråkslösa förhållanden. Bönder drog sin kärra med varor till staden eller byn och sålde dem på ett torg. På torget fanns andra bönder som konkurrerade med bonden om att sälja sina varor. Kunder kunde gå runt på torget och välja vilken vara som hade bäst kvalitet och pris. Detta utgör grunden för marknadsreligionens tro på perfekt konkurrens och perfekt information. På det lilla torget rådde nästintill perfekt konkurrens och perfekt information. Kunder kunde insamla informationen från alla stånden och jämföra - så påståendet perfekt information stämde. Däremot så rådde kanske inte perfekt konkurrens då det enligt marknadsreligionen ska finnas oändligt med bönder som konkurrerar med varandra. Så länge so

Energikriget kommer rasera marknadsreligionen

Skrev nedan kommentar på facebook till Kajsa Ekis Ekmans artikel "Polariseringen i Sverige är alldeles för liten" . Jag fick inte lägga upp kommentaren på min egen profil då Facebook hävdar att det är spam.  Samhället kommer bli mer polariserat då väst skjutit sina egna ekonomier i sank iom sanktionerna mot Ryssland. EU:s men framför allt Tysklands ekonomi har varit beroende av billig rysk energi. Företag kommer tvingas stänga pga energikostnaderna gjort att de inte kan konkurrera med länder som köper rysk gas och olja till rabatterade priser. Europa kommer bli mycket mycket fattigare. Magdalena Andersson har sagt att landet går mot en krigsvinter. Det är intressant att finansmannen Warren Buffet i en intervju sa att i krig fungerar inte marknadskapitalismen. Det krävs enligt honom att staten går in och allokerar de knapphändiga resurserna vid krig- annars fungera inte samhället längre. Buffets uttalande är ett erkännande av att tron på att marknadens osynliga hand kan allok

Vi måste göra det Keynes sa måste göras: Avliva finansparasitismen!

"Euthanasia of the Rentier" -- John Maynard Keynes Det finansiella systemet bygger inte på stabilitet - det bygger på att spela på instabilitet. Det bygger på risker och på att satsa rätt i den kasinoekonomi som finanssystemet själv skapat. Spelbrickorna kallas derivat som spelar på framtida förändringar i värden i tillgångar. De flesta tillgångar utgörs av fordringar som bankerna har hittat på när de skuldsatt någon part. Bankerna har byggt ett enormt skuldberg som växer med ränta och riskerna i det finansiella spelandet växer i samma takt. Då en parts skuld är en annans tillgång så ökar risken för en lavin av obetalbara skulder ju högre bankernas pyramidspel byggs. Det enda sättet att hålla pyramidspelet och kasinoekonomin uppe är genom att koncentrera banksystemet så att det blir allt färre banker - de måste bli så stora att bankerna lyckas inbilla politikerna att de är "to big to fail" så att staten måste rädda dårskapen. Små banker tar inte stora risker, stora

"Våra" politiker skyddar kasinoekonomin med kreditgarantierna till energibolagen

Bild
Tänk dig att du går in på ett kasino och lägger alla dina spelbrickor på att nummer 14 ska vinna i  rouletten. Kulan fastnar istället på nummer 2. Men istället för att förlora allt du satsat går staten in och täcker din förlust så att du kan fortsätta spela. Varje gång du vinner får du behålla vinsten men varje gång du förlorar betalar staten dina förluster. Det är så statens 250 miljarder kreditgarantier till kasinot kallat elmarknaden ska fungera. Det finansiella systemet har återigrn lyckats med att privatisera vinsterna och socialisera förlusterna för sina spekulationer. Men det är inte bara elmarknaden som fungerar så här. Statens likviditetsstöd till bankerna fungera på samma sätt. Bankerna hittar på mer och mer av sina egna skulder som de "lånar ut" och hoppas att ingen ska syna bluffen. Staten ställer inte bara upp genom att köpa upp bankernas spelbrickor i form av bostadsobligationer som hotas bli värdelösa - staten ställer även upp genom den sk insättningsgarantin d

Sverige är en statsunderstödd finansiell parasitär spelhåla

Bild
  Politikerna gör allt för att rädda det finansiella systemet - hur det går med den reella ekonomin skiter de i. Allt fler kommer få svårt att betala sina elräkningar varvid elbolagen kommer få likviditetsproblem. Elbolagen kommer även förlora på de som bundit elpriset när priserna på spotmarknaden blir skyhögt högre. Istället för att nationalisera galenskapen vill regeringen rädda elbolagen genom likviditetsstöd på 100-tals miljarder kronor. Var finns den sk marknaden? Går inte marknaden ut på att om företag inte kan stå på egna ben ska de gå omkull? Och om de nu är samhällsviktiga, ska då inte staten gå in och ta över dem istället för att hålla dem upprätta till varje pris? Elbörsen är ett finansiellt pyramidspel, precis såsom börsen. Terminer är spelbrickor som bollas fram och tillbaka där det satsas på framtida vinster - precis såsom aktier. Staten ska inte hålla kasinoverksamhet under armarna - låt skiten falla. Det samma gäller bankerna som också hålls uppe genom enorma likvidit