Inlägg

När finanskapitalismen dör faller den ned i centralbankskommunism

Intressant artikel som väcker många tankar:

""So, I was stunned when I saw analysts from the Australian investment group, Macquarie Wealth, one of most capitalist companies in the world, tell investors: "Conventional capitalism is dying, or at least mutating into something closer to a version of communism."

 Finanskapitalismens korthus där alla tillgångar är någons annans påhittade skuld håller på att rasa. Finansparasitismen att "tjäna pengar på pengar" har i botten gått ut på att bankerna fått hitta på obegränsat med skulder (krediter) som någon gång i framtiden ska betalas. Nu rasar pyramidspelet - det går inte längre att hålla uppe illusionen att skulderna går att betala.

I väst har denna finansparasitism växt över alla breddar och sugit ut den verkliga ekonomin och dödat den inhemska produktionen. Med hjälp av skuldsättning har väst ändå kunnat livnära sig genom att suga åt sig skuldsatta länders tillgångar. Rikedom har pumpats från u-länder till i-län…

Nyliberalismen vet priset på allt men inte värdet på något - därför ska pengar inte ha värde

Oscar Wilde skrev: "Vad är en cyniker? En man som vet priset på allting men värdet av ingenting" Nyliberalismen är cynisk då den sätter ett pris på allt och värdet är underordnat priset. Den osynliga handen på marknaden är enligt nyliberalerna den som fördelar värden genom sin prissättning - punkt slut - inga alternativ finns - det är den enda vägen som Thatcher, Reagan, Reinfeldt etc hjärntvättat folk till att tro existerar. Denna trosuppfattning har förvridit vår syn på vad som har värde och fått oss att tro att priset i sig har värde - till vilket pris som helst.

Värden som moral, etik, värdighet, empati, skuld, solidaritet etc har förpassats in i skuggan för dessa de går inte att prissätta. Kvar står nyliberalismen ensam på täppan med sin cynism, sin indelning i vinnare och förlorare, sin brist på moral, sin egoism, sin brist på medmänsklighet. Känslor går inte att prissätta och är därför värdelösa. Nyliberalismen har drivit in samhället mer och mer in i ett psykopatisk…

Riksbankens och Finansinspektionens uppgift är att rädda fiktiva värden i bostadsbubblan - inte den verkliga ekonomin

Folk och företag, dvs den verkliga ekonomin går på knäna pga av krisen då de inte längre kan betala av skulderna som den fiktiva ekonomin, dvs bankerna, hittat på.

I princip allt som Riksbanken, Finansinspektionen och politikerna gör går ut på att rädda den största av fiktionsbubblor som bankerna blåst upp - bostadsbubblan - så att bankerna kan fortsätta suga ut den verkliga ekonomin.

* Riksbanken köper upp bostadsobligationerna för att inte dessa ska bli värdelösa och bankerna gå omkull

* Riksbanken sänker reporäntan så att bankerna ska klara den interna clearingen

* Riksbanken ger bankerna 500 miljarder för att stärka deras balansräkningar så att de inte går omkull - vilket skulle ploppa bostadsbubblan.

* Riksbanken säger att bankerna därefter ska hitta på 100 miljarder av sina egna skulder och "låna ut" till företag (notera att bankerna inte lånar ut de 500 miljarderna - de får bankerna behålla - bankerna ska hitta på 100 miljarder av sina egna skulder som bankerna ska &q…

Maastrichtskulden - skuldmåttet som SCB mäter samhällets skuldslaveri till banksystemet med

Bild
Boken som beskriver hur bank och penningsystemet rent mekaniskt fungerar kan beställas här:
Crash course i hur penning och banksystemet fungerar
-------------- 

Maastrichtfördraget förbjuder ju staten, dvs Riksbanken, från att skapa skuldfria pengar för att finansiera offentliga utgifter. Enligt Maastricht måste staten och kommunerna sätta sig i påhittad skuld till bankerna.

Som jag skrev i förra inlägget så måste bankerna vara extremt panikslagna för att släppa sin ensamrätt på att skuldsätta staten och kommunerna med påhitt (i enlighet med Maastrichtfördraget) och istället låta Riksbanken skapa skuldfria helikopterpengar.

Ville ha lite mer fakta så jag kollade upp det där med konsoliderad och okonsoliderad statsskuld på Riksgäldens sida. Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld  kallas även för Maastrichtskulden! ( i den räknas INTE statens ägande av statsobligationer etc och annat internt offentligt ägande av skulder med, se tabell nedan)

Som sagt, Maastricht förbjuder ju sta…

Bankerna är så panikslagna att de vill att Riksbanken ska skapa skuldfria helikopterpengar

Bild
Boken som beskriver hur bank och penningsystemet rent mekaniskt fungerar kan beställas här:
Crash course i hur penning och banksystemet fungerar
--------------

Det måste till en enorm kris för att bankerna ska släppa sin "rätt" att skuldsätta allt med intet. Bankerna börjar i panik förstå att de inte kan öka skuldsättningen än mer utan att döda den verkliga ekonomin.

Enligt SEB:s räntestrateg Lina Fransson måste Riksbanken ge ut skuldfria helikopterpengar genom att Riksbanken köper statsobligationer av Riksgälden (mao inte blanda in bankerna i köpen av statsobligationerna). Hon förordar mao att Riksbanken ska gå förbi Maastrichtfördraget som säger att staten inte får finansiera offentliga utgifter (staten måste enligt fördraget "låna" påhitt av banksystemet).

Citat:
Fransson menar att den svenska statsskulden kommer öka och att Riksgälden behöver ge ut mer obligationer, som Riksbanken kommer att få köpa.

– Man är ju väldigt nära det som kallas helikopterpengar nu, s…

Vi kan inte låta okunniga ekonomer fortsätta beskriva verkligheten när de bevisligen är totalt inkompetenta!

Bild
Fan va trött jag blir på alla dessa ekonomer som tvärsäkert berättar hur ekonomin fungerar men inte har den blekaste jävla aning om vad de säger. De måste vara de mest hjärntvättade idioterna som inbillningssystemet kallat universiteten lyckats få fram. Skrev denna kommentar på youtube:

1) Otroligt att denne "expert" tror att bankerna tar emot insättningar och lånar ut dem enligt den sk multiplikatormodellen. Det är en myt som bl.a Bank of England avfärdar i sin rapport om hur pengar skapas (men även Riksbanken, Bundesbank etc etc). Banker hittar på sina egna skulder från luften och "lånar ut" dessa till kundkonton (då ett kundkonto endast kan innehålla bankens skuld till kontokunden och inget annat) -  banken lägger sedan den sk "lånehandlingen" på sin tillgångssida - banker lånar inte ut insättningar. Såsom Bank of England skriver i rapporten: "Banks do not act simply as intermediaries, lending out deposits that savers place with them, and nor do …

Hur Riksbanken skulle kunna skapa skuldfria pengar och rädda företags och folks ekonomi

Boken som beskriver hur bank och penningsystemet rent mekaniskt fungerar kan beställas här:
Crash course i hur penning och banksystemet fungerar
--------------

Allt fler företag går i konkurs och allt fler blir arbetslösa. Riksbanken kan skapa obegränsat med pengar och skulle enkelt kunna rädda den verkliga ekonomin - men Riksbanken har, som jag skrev i föregående inlägg, till uppgift att rädda den parasitära finanssektorn och då bankerna i synnerhet.

Alla de "räddningspaket" som Riksbanken lagt fram har gått ut på att Riksbanken ger bankerna pengarna så att bankerna kan skuldsätta företag och folk än mer. "Räddningspaketen" är som att försöka rädda en drunknande katt genom att strypa den.

Statens räddningspaket går också ut på att staten ska sätta sig i skuld till bankerna och sedan låna ut påḧitten som bankerna hittar på från tomma luften till företag. Sveriges statsskuld kommer till slut likna Greklands och finansparasiterna kan köpa upp det sista av alla gemensa…