Få fattar vad BRICS världsvaluta går ut på


Det sprids mycket skräck om den världsvaluta som BRICS-länderna vill införa. Den framställs ofta som ett medel för att skapa en global central diktatur och att länders suveränitet skulle upphöra. Jag tror inte många förstår att den variant av Keynes Bancor som BRICS vill införa faktiskt har den direkt motsatta avsikten - dvs den syftar till att återinföra länders finansiella suveränitet genom att den skulle skydda enskilda länders valutor från den finansiella utsugning som världsvalutan dollar (men även euron) står för idag. Tänkte försöka förklara detta.

Enklast att förstå hur BRICS tänkt sig världsvalutan är kanske att exemplifiera med hur Eurons föregångare Ecun fungerade. Ecun kunde bara användas mellan centralbankerna i EU för att balansera ländernas handel. Du kunde mao inte använda Ecun om du handlade i en mataffär då Ecun bara existerade på de europeiska centralbankerna. I Frankrike kunde du bara använda Franc, i Tyskland bara D-mark osv.

BRICS vill också införa ett system där världsvalutan bara används mellan ländernas centralbanker för att reglera handelsbalanserna mellan länderna - i de enskilda länderna skulle bara landets valuta kunna användas. Detta skulle skydda de nationella valutorna från valutaspekulation och stoppa den finansiella parasitism som dollarn och Euron utnyttjar. USA och Europa har genom kontrollen av det finansiella systemet kunnat se till att dollarn och euron har varit högt värderade så att de kunnat suga ut resten av världen på råvaror. USA och Europa har avindustrialiserats och vi påstås leva i det "postindustriella samhället". Och, som sagt, illusionen om att vi i evigt kan leva utan att landet producerar något bygger till stor del på denna finansiella parasitism.

Väst har kunnat sänka ett lands valuta genom att styra valutaflödena. Iom datoriseringen blev kontrollen än starkare. Digitala dollar existerar bara på Federal Reserves datorer i  New York. Ungefär 85% av all handel mellan länder har skett i dollar där clearingen skett i dollar genom FED:s datorer. USA har mao haft en enorm kontroll och dollarn är de facto en parasiterande världsvaluta. För att illustrera detta: En dansk polis köpte en ask cigarrer från Kuba i dollar som stoppades då det bröt mot USA:s (olagliga) sanktioner mot Kuba. Så stor kontroll har världsvalutan dollarn på valutaflödena.

Det finansiella systemet skapar inget - det bara skyfflar pengar mellan sig. Idag har nästintill alla länder öppna gränser för kapital. Genom att USA sitter på världsvalutan kan USA skapa valutaflöden som sänker andra länders valutor samtidigt som dollarn får ett artificiellt högt värde. Detta har gjort att USA kunnat köpa allt gratis genom att hitta på dollar från luften.
 

Enligt den här nio år gamla artikeln utgjorde bara 0,6% av alla valutatransaktioner 2011 handel med verkliga varor och tjänster. 1970, före datorernas inträde, utgjorde handel med verkliga varor och tjänster 80% av alla valutatransaktioner. 

BRICS världsvaluta skulle stoppa väst kontroll över valutaströmmarna och stoppa fiktiva finansiella transaktioner. Länders valuta skulle återigen värderas efter vilka verkliga varor länderna producerar samtidigt som västs finansparasitära luftslott skulle falla. USA har snart bara militärt våld kvar för att skydda sin världsvaluta och det "postindustriella samhället".  BRICS världsvaluta är ett sätt att skapa en multipolär värld där länderna återfår kontroll över sina valutor och krypandet för världsvalutan dollar upphör.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Beslutet om Sveriges Nato-medlemskapet är grundat på en utsuddning av historien värre än den i Orwells 1984

Politikerna har målat in EU i ett hörn där militär keynesianism, dvs ren fascism, är enda kvarvarande valet

Sveriges Natomedlemskap handlar om att försvara västs utsugning av resten av världen.