Riksbanken ljuger om hur pengar skapas

---------------------------
Boken som beskriver hur bank och penningsystemet rent mekaniskt fungerar kan beställas här:
Crash course i hur penning och banksystemet fungerar
 -----------------------   

 Riksbanken ljuger rakt av på sin hemsida om vad som är pengar. Liksom bankerna gör Riksbanken allt för att dölja att bankerna hittar på sina egna skulder som de påstår sig "låna ut" till kundkonton, dvs hittar på krediter, Detta genom att sudda ut gränsen mellanbankens skulder och centralbankspengar.

Riksbanken tar iofs avstånd från den tidigare lögnen som gick ut på att bankerna lånar ut insättningar. Riksbanken säger istället att bankerna skapar krediter när de skapar lån. Riksbanken kallar dock bankernas krediter/skulder för pengar i större delen av redogörelsen. Det är en medveten utsuddning av gränsen mellan krediter och pengar där meningen är att den som läser texten ska tro att de är samma sak. Riksbanken borde konsekvent kalla bankernas skulder för krediter.

Den stora lögnen gör sig dock Riksbanken sig skyldig när den skriver:
 

 " Även bankerna tillför nya pengar till systemet när de ger ut nya lån. Om en bank till exempel beviljar dig ett nytt lån till en bostad får du en skuld på ditt konto hos banken."


Detta är en direkt lögn då det är banken som får en skuld som skrivs upp på ditt konto. Det som står skrivet på ditt konto är vad banken lånar av dig,  Detta är entydigt per definition på bankens balansräkning så det går inte att snacka bort. Skulle Riksbanken hålla sig till sanningen skulle Riksbanken mao skriva:

"Om du till exempel beviljar banken ett nytt lån får banken en skuld som skrivs på ditt konto"


Detta då, för att tjata; DET SOM STÅR SKRIVET PÅ DITT KONTO ÄR ALLTID PER DEFINITION VAD BANKEN LÅNAT AV DIG! Ditt konto är bankens penningskuld till dig. När du hämtar ut pengar från bankomaten  betalar banken av på sin skuld och du får pengar i handen samtidigt som ditt saldo minskar, dvs bankens skuld på pengar till dig minskar.

Varför ljuger då Riksbanken som den gör ovan kan man fråga sig. Riksbanken har ju uppgiften att skapa förtroende för penningsystemet och då ska den väl inte ljuga?

Skälet till att Riksbanken ljuger är att den har som uppgift att hålla bankernas bedrägeri under armarna till varje pris. Om Riksbanken skrev som det är, dvs:

 "Bankerna tillför nya krediter till systemet  Om du till exempel beviljar banken ett nytt lån får banken en skuld som skrivs på ditt konto"

skulle det vara uppenbart att banken inte lånar ut några pengar alls. Banken hittar på sina egna skulder som den lögnaktigt påstår sig "låna ut" till kundkontona. Att hitta på och "låna ut" sina egna skulder är ju ett uppenbart bedrägeri och för att dölja detta bedrägeri uttrycker sig Riksbanken som den gör. Riksbankens uppgift är att se till att bankerna kan fortsätta med detta uppenbara bedrägeri där bankerna tillåts skuldsätta allt med rena påhitt. Riksbanken kallar detta för att bankerna "kreditförsörjer" samhället - dvs samhället "försörjs" enligt Riksbanken genom att sättas i än mer påhittad skuld till bankerna


Vill man ändra på dagens sk penningsystem (som mer rätt borde heta kreditsystem) måste man särskilja på krediter och centralbankspengar (=de pengar Riksbanken skapar) inte hjälpa bankerna och Riksbanken att sudda ut gränsen så maximalt som möjligt.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Västs ekonomier kommer krascha då de inte längre kan skilja på spekulation och investering

Frågar partierna om de vill ha en folkomröstning om bankernas skulder ska få kvarstå i penningmängden eller ej

Det finans­politiska ramverket är en helt påhittad skuldfälla