Inflationen beror på att väst inte längre kan suga ut resten av världen såsom finansiella parasiter

Inflation kan uppstå för att för mycket pengar cirkulerar i ett land. Inflation kan också uppstå för att  de råder brist på varor. "Våra" politiker och makthavare anser att inflation bara kan uppstå för att folk har för mycket pengar och tror sig kunna döda inflationen genom att minska penningmängden. Att väst inget längre producerar är något som helt glöms bort - liksom det faktum att väst får allt svårare att anskaffa varor gratis genom parasitär finansiell utsugning och att det är denna parasitära navelsträng som håller på att klippas bort.

Väst har de senaste årtiondena avindustrialiserats genom att dess ekonomi finansialiserats i tron att pengar kan växa och föröka sig själva på samma sätt som t.ex ett sädeskorn kan bli fler sädeskorn. Men pengar kan inte växa och kan inte arbeta. Tron på att pengar i sig själv skapar något har förstört västs ekonomier. Den finansiella sektorn har inbillat befolkningen att bara parasiten får växa och belasta den verkliga ekonomin med än mer skulder så behöver ingen arbeta - vi påstås leva i "det post-industriella samhället". Verkligheten är den motsatta - den konstgjorda avkastningen som den finansiella sektorn anskaffar sig sker på den produktiva reella ekonomins bekostnad. Den reella ekonomin har svälts ihjäl i väst av de finansiella parasiterna. De av finansparasiterna evigt ökade påhittade skulderna i väst har fungerat som  utsugningsverktyg. Utsugningen har gjort att den producerande ekonomin i väst inte kunnat konkurrera med länder som haft politiker som varit starka nog att hålla sina finansiella parasiter i schack, såsom t.ex Kina.

Väst har kunnat livnära sig genom att finansparasiterna även skuldsatt U-länder och gjort dessa till exportslavar jagandes pengar för att betala av på de av väst påhittade skulderna. Resten av världen håller på att frigöra sig från denna finansiella parasitering och det resulterar i att väst i allt mindre omfattning kan få varor gratis. Utsugna länder börjar alltmer se till att föda och göda den egna befolkningen samt ha handelsförbindelser med andra länder som fortfarande har en reell ekonomi kvar. Allt färre länder är intresserade av de papper av finansiell luft som väst har att erbjuda. I takt med att västs förmåga att finansiellt suga ut resten av världen avtar ökar därför priserna i väst på varor som resten av världen producerar - därav inflationen. Sverige har t.ex enligt Livsmedelsverket noll procent  självförsörjningsgrad - inte konstigt då att priserna på mat ökar.

 Tyvärr är befolkningen i väst så hjärntvättade av de finansiella parasiterna att de tror att pengar kan avla sig själva och skapa välstånd. Det blir än mer absurt då de finansiella parasiterna lyckats inbilla befolkningen att skuld ÄR pengar. Den sk bostadsmarknaden är t.ex ett pyramidspel som finansparasiterna byggt upp där folk tror sig bli rikare ju mer de sätter sig i påhittad skuld till bankerna i tron att det alltid kommer finnas en köpare som är villig att sätta sig i än mer skuld till banken när bostaden ska säljas. Börsen är ett annat exempel där folk inbillas tro att kasinoverksamhet är grunden för samhällets välstånd och att pengar växer av sig själva utan att någon behöver arbeta.

Lösningen på inflationsproblemet är att se till att landet kan producera igen, inte minst mat  - och det kan bara ske genom att de finansiella parasiterna avlivas. Nationalisering av banksystemet och skuldavskrivningar skulle göra att företag skulle få lägre kostnader och få bättre konkurrensförmåga samt inflationen gå ned. Löntagare skulle genom skuldavskrivningarna få bättre ekonomi och skulle inte behöva kräva lika mycket i löneökningar vilket ytterligare skulle stärka landets konkurrensförmåga. Stora bidrag till de nu överskuldsatta bönderna behövs också för att få liv i matproduktionen.

Visst, skuldavskrivningar skulle bli orättvisa men det skulle kunna regleras genom skatten. T.ex bör de finansiella parasiter som satt oss i den potta vi sitter i skattas ned till existensminimum.

Långsiktigt är detta den enda lösningen. Den absolut sämsta är att låta de finansiella parasiterna  fortsätta suga ut den reella ekonomin än mer med än högre räntor genom att låtsas att de inte är just parasiter. Precis såsom ekonomiprofessor Steve Keen beskriver nedan:
 ---------------------------
Boken som beskriver hur bank och penningsystemet rent mekaniskt fungerar kan beställas här:
Crash course i hur penning och banksystemet fungerar
 -----------------------


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Beslutet om Sveriges Nato-medlemskapet är grundat på en utsuddning av historien värre än den i Orwells 1984

Sveriges Natomedlemskap handlar om att försvara västs utsugning av resten av världen.

Nyliberalerna har gjort parasitism och egoism till statsreligion